Nieuwe Europese wetgeving voor native advertising op YouTube op komst.

native advertising

Native advertising is een marketingtechniek die steeds meer op de sociale media en meer bepaalt op YouTube kan teruggevonden worden. Bij native advertising wordt de reclameboodschap verstopt in de gewone content waardoor de reclameboodschap verborgen is.

Deze vorm van reclame wordt dan ook vaak aangeduid als sluikreclame. Vormen van sluik reclame zoals product placement en sponsoring werden traditioneel vooral gebruikt in televisieprogramma’s en films maar vandaag ook steeds meer op YouTube, waar er in tegenstelling tot televisie en film geen strenge wetgeving is voor deze sluikreclame. Tot nu. Europa is namelijk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe wet omtrent online sluik reclame en product placement.

Influencer marketing

De populariteit van verschillende YouTubers zoals de Britse gamer Pewdiepie en beautygoeroe Zoella is de reclamemakers niet ontgaan. Deze zogenaamde ‘influencers’ krijgen steeds meer sponsordeals toegeworpen en hun video’s bevatten dan ook vaak product placements en sponsoring, wat vragen oproept bij critici. Op vlak van de sociale media zijn er namelijk veel minder regels voor product placement als voor de traditionele media waardoor er vandaag quasi vrij spel is. Product placement op televisie en in films moet bekend gemaakt worden aan de hand van een bepaald reclamelabel, zoals bijvoorbeeld het PP logo in België. Voor YouTube is dit niet zo, waardoor de consument onbewust kan beïnvloed worden door deze reclame.

Regulering

Om de consument te beschermen tegen deze onbewuste beïnvloeding werkt Europa aan een wetgevend kader voor native advertising op YouTube. Voorlopig is het enkel uit goede wil dat YouTubers bekend maken dat hun video product placement bevat. In de toekomst zou dit dan verplicht worden. Verschillende landen wachten echter niet op deze wetgeving en zijn zelf al in gang geschoten. Zo is in Groot-Brittannië de toevoeging van ‘ad’ in de titel of thumbnail verplicht bij een gesponsorde video en na een incident in Duitsland is er in samenspraak met de toezichthouder en Duitse YouTubers een richtlijn ontwikkelt voor gesponsorde video’s. België blijft voorlopig achter met een duidelijke YouTube richtlijn.