Duurzaam ondernemen samen met personeel en klanten

comma, merkenmarketeers gisteren als eerst bedrijf uit haar sector het West-Vlaams Charter voor Duurzaam Ondernemen. Hiermee belooft comma, het komend jaar op een aantal concrete punten de duurzaamheid van haar bedrijfsvoering onder handen te nemen.
Het Charter Duurzaam Ondernemen gaat uit van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, VOKA en Bureau Veritas Certification. Ondernemingen kunnen dit charter vrijwillig ondertekenen. Hiermee verbinden ze zich ertoe om op tien specifieke thema’s werk te maken van een duurzamere bedrijfsvoering. comma, merkenmarketeers is het eerste communicatiebureau dat het charter ondertekent. Samen met 18 andere bedrijven werden zij tijdens een event in Kortrijk Xpo gisteravond voorgesteld. De bedrijven treden in de voetsporen van 113 West-Vlaamse ondernemingen die het Charter reeds ondertekenden.

Greetje Demuelenaere (zaakvoerster) is alvast enthousiast: “Wij willen met dit project zowel ons personeel als onze klanten betrekken in het verhaal van duurzaam ondernemen. We hopen om na een positieve evaluatie in 2014 het jaarcertificaat te behalen. Onze kandidatuur is niet alleen een uiting van het sociaal engagement van comma,. Het proces levert daarnaast ook heel wat nuttige inzichten op in onze dagelijkse manier van werken. Met dit engagement houden wij onszelf echt een spiegel voor.”

De ondertekening van het charter werd vooraf gegaan door een uitgebreide screening van de verschillende kandidaten. Deze eerste selectie gebeurde aan de hand van een nulmeting, een onderzoek dat voor een onderneming de sterke en zwakke punten op vlak van duurzaam ondernemen in kaart brengt. De opdracht is nu om het komende jaar de knelpunten aan te pakken en voldoende acties te ondernemen. Greetje Demuelenaere: “De actiepunten zijn zeer divers, maar hebben allemaal een onmiddellijk effect in onze dagelijkse manier van werken. Zo sturen wij binnenkort personeelsleden op een EHBO-cursus en zullen er fietsen beschikbaar zijn voor personeelsleden die boodschappen willen doen. Daarnaast wordt binnen ons bedrijf een werkgroep ‘Duurzaam Ondernemen’ opgericht, die de vooruitgang van de actiepunten moet opvolgen en nieuwe opportuniteiten zoeken.”

Het charter houdt ook een aanzienlijk sociaal engagement in voor de ondernemingen in kwestie. Demuelenaere: “Wij zetten ons nu al in voor enkele goede doelen. C.A.R.E.-India is een vrijwillige, kleinschalige Belgische vereniging die zich inzet voor de opvang van straatkinderen in Chennai, in het zuiden van India. Wij helpen deze organisatie door hen te ondersteunen in hun communicatie, bij de uitbouw van hun website en de ontwikkeling van drukwerk. Maar ook in België willen wij ons engageren. Zo willen wij actiever gaan samenwerken met onderwijsinstellingen door bijvoorbeeld te gaan spreken in het kader van lessenpakketten.”