Digimeter 2017: Het mediagebruik in Vlaanderen in het smartphone tijdperk

Net zoals ieder jaar heeft ook dit jaar IMEC, het medialabo van de Universiteit Gent, de Digimeter uitgebracht. De Digimeter bevat het media gebruik van 2.300 Vlamingen en haalt hieruit de belangrijkste bevindingen. Hieronder hebben wij voor jou de vijf belangrijkste conclusies samengevat.

Toenemende digibesitas

De belangrijkste vaststelling is de toename van de zogenaamde ‘digibesitas’ in Vlaanderen. Digibesitas verwijst naar het feit dat we steeds meer gebruik maken van digitale diensten en er ook steeds afhankelijker van worden. We zijn allemaal heel vaak met onze smartphone en sociale media bezig. De Vlaming is zich ook bewust van deze afhankelijkheid en het problematische aspect ervan, vandaar dat we bepaalde maatregelen nemen om het mediagebruik in te perken.

Opleggen van regels

34% van de Vlamingen vindt dat ze te veel tijd besteden aan digitale toepassingen. Dit percentage ligt nog hoger bij de jongere generaties: 52% bij tieners, 56% bij twintigers en 42% bij de dertigers. Vooral de jongere generaties vinden hun mediagebruik dus problematisch.

Om het gebruik van digitale diensten en sociale media in te perken legt 60% van de Vlamingen zichzelf bepaalde regels op. Op deze manier kan het mediagebruik onder controle gehouden worden. Hier zijn het vooral de twintigers en dertigers die zichzelf regels opleggen, wat niet verrassend is. Aangezien vooral deze generaties hun mediagebruik problematisch vinden; voorbeelden van zo’n regels zijn de notificaties uitschakelen of de smartphone wegleggen.

Om de Vlaming te ondersteunen in de controle van hun mediagebruik werd de app ‘mobile DNA’ gelanceerd om zo op een objectieve en wetenschappelijke manier in kaart te brengen. Zo worden we met de neus op de feiten gedrukt en zien we hoe vaak we wel niet bezig zijn met onze smartphone.

Dominantie smartphone en computer

De smartphone en computer versterken hun rol als medium in Vlaanderen. Ondanks het feit dat de meeste respondenten toegang hebben tot meerdere schermen zijn de smartphone en computer voor hen het meest onmisbaar, de tablet en het tv toestel zijn voor velen niet (meer) noodzakelijk. De smartphone is het meest onmisbaar voor twintigers. Meer dan de helft van hen zegt de smartphone niet te kunnen missen. Deze dominantie van de smartphone is niet verbazingwekkend aangezien 60% van de Vlamingen er (te) vaak mee bezig is.

Verdere opgang streamingdiensten en neergang live televisie

Streamingdiensten zoals Netflix zetten hun groei gestaag verder. Steeds meer Vlamingen hebben toegang tot Netflix. In 2016 had nog maar 15 % toegang tot Netflix, vandaag is dit al gegroeid tot 21%. Deze groei is vooral te danken aan de jongere generaties waar meer dan 35% toegang heeft tot Netflix. Dit gebeurt ten koste van de klassieke live televisie die verder terrein verliest. Mensen bereiken met klassieke televisie wordt dus steeds moeilijker.

Contrasterend mediagebruik verschillende generaties

Opvallend is dat er grote verschillen bestaan in mediagebruik tussen de verschillende generaties.  Zo is de smartphone veel belangrijker voor de twintigers dan de 65-plussers. Ook de opkomst van streamingdiensten en neergang van de klassieke live televisie is veel sterker bij de jongere generatie. Slechts 1/4 van de twintigers kijkt nog dagelijks naar live televisie terwijl nog 3/4 van de 65-plussers nog dagelijks live televisie consumeert. Met deze verschillen zal in de toekomst rekening moeten gehouden worden.

Bron: Imec – Digimeter 2017