8 vragen die jouw social media strategie moet beantwoorden

Social media is niet meer weg te denken, ook niet uit het bedrijfsleven. Het gebruik van social media is een echte marketingtactiek geworden. De competitie is dan ook groot en er wordt langs alle kanten geschreeuwd om aandacht. De sleutel bestaat erin een evenwicht te vinden tussen de behoeften van je publiek enerzijds en de doelstellingen die jij met je merk wil bereiken anderzijds. Hoe kan je dat op een efficiënte manier doen? Een social media marketingstrategie helpt je al een heel eind op weg. Hieronder lijstten we acht vragen op die je moet kunnen beantwoorden met die strategie.

1.     Hoe past mijn social media strategie binnen mijn algemene digital marketing strategie?

De marketinginspanningen die je doet op social media zijn een belangrijk onderdeel van je algemene digitale marketing strategie.  Deze aspecten mogen niet los van elkaar staan. Je digital marketing strategie kan functioneren als een soort leidraad voor je social media strategie. Hoe kan je social media strategie bijdragen tot het behalen van jouw algemene doelstellingen?

2.     Welk doel wil ik bereiken?

Het einddoel dat je wil bereiken is, vanzelfsprekend, het startpunt van je strategie. Je doelstellingen vormen als het ware de basis, van daaruit kan je beginnen werken aan je strategie. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de meetbaarheid van je doelen. Als je je doelen niet kan meten, kan je ook niet weten of je ze behaald hebt. Een goede tip is om je doelstellingen SMART op te stellen. Dat staat voor specifiek – meetbaar – acceptabel – realistisch – tijdsgebonden.

3.     Hoe ga ik de effectiviteit meten?

In de vorige stap bepaalde je je doelstellingen en zorgde je ervoor dat deze meetbaar zijn. Maar hoe ga je nu weten of je die doelstellingen echt bereikt hebt? Hoe ga je de verzamelde gegevens interpreteren om een duidelijk beeld te krijgen? Neem niet zomaar genoegen met enkele cijfers, ga verder dan dat. Probeer te begrijpen waarom die cijfers zijn wat ze zijn. Waarom interageren je bezoekers op die manier?

4.     Wie is mijn publiek?

Als je echt iets van waarde wil bieden voor je publiek, dan is het belangrijk dat je hen begrijpt. Waarin zijn ze geïnteresseerd? Wat zijn hun motivatoren? Wat zijn hun ergernissen? Op welke platformen zijn zij vooral actief? Het creëren van een persona kan hier een mooi startpunt zijn. In een volgende blogpost gaan wij nog dieper in op het maken van persona’s.

5.     Welke content werkt bij mijn publiek op social media?

We kaartten in de vorige stap al aan dat het van belang is om je publiek te kennen en dus ook om te weten welke soorten content hen aanspreekt. Zomaar wat content delen zal je niet ver brengen. Je moet echt die content delen waardoor je doelgroep zich aangesproken voelt. Het persona dat je maakte kan ook in deze stap inzichten bieden.

6.     Wat wil ik dat mijn volgers weten over mijn merk?

Social media is de ideale plaats om je verhaal te vertellen. Je kan er zoveel meer dan enkel je producten etaleren. Laat je publiek weten wie je bent, wat je belangrijk vindt enzovoort. Social media is niet bedoeld als verkoopkanaal, het is een kanaal om in interactie te treden met je publiek. Praat met hen!

7.     Hoe frequent zal ik posten op elk kanaal?

Om je volgers betrokken te houden is het belangrijk om consistent te zijn. Als je volgers lange tijd niets van je horen, zal dat nefast zijn voor hun betrokkenheid bij jouw social media kanalen. Daarmee bedoelen we natuurlijk niet dat je moet overdrijven met het aantal posts, want ook dat zal een negatief effect hebben. Het opstellen van een social media kalender kan je helpen om een consistente planning te maken.

8.     Hoe ga ik mijn strategie uitvoeren?

De laatste stap is natuurlijk de uitvoering, alles wat je hierboven bepaald hebt moet nu echt gerealiseerd worden. Het is tijd om te bepalen hoe je je strategie tot uitvoering zal brengen, dat is je tactiek. Daarnaast zal je ook moeten vaststellen welke tools en andere middelen je nodig zal hebben voor die uitvoering.