Zullen we de eersten zijn?

Op naar het certificaat “duurzaam ondernemen”!

Comma heeft vorig jaar op het West-Vlaamse charter ‘Duurzaam Ondernemen’ ondertekend. Het Charter is een hulp om het beleid rond duurzaam ondernemen te structureren en te werken aan continue verbetering. We zijn er immers van overtuigd dat we binnen onze bedrijfscontext allen samen ons steentje kunnen bijdragen op het vlak van duurzaamheid. Eind januari werd ons duurzaam ondernemerschap tussentijds geëvalueerd.

Het charter focust op een tien thema’s: behoorlijk bestuur & corporate governance; maatschappelijk engagement; communicatie en dialoog; mensvriendelijk ondernemen; risicobeheersing; duurzaamheid integreren; ketenbeheer; klimaatverandering en energie; directe leefomgeving; mobiliteit.

Deze tussentijdse beoordeling is een voorbereiding op de jaarlijkse evaluatie op 30 april 2014. Als we de doelstellingen behalen, zullen wij het eerste communicatie- en marketingbureau zijn dat het certificaat zal ontvangen.