Rotary International Belgium samengevat

Als je aan de Rotary denkt, aan wat denk je dan precies? Als je enkel denkt aan een clubje dat wekelijks dineert, dan zou de corporate infomap, die comma, merkenmarketeers voor Rotary Belgium D1620 samenstelde, geestesverruimende lectuur voor je kunnen zijn. In deze infomap wordt op een gebalde, overzichtelijke manier weergegeven wat de filosofie en de missie zijn van de serviceclub. Engagement is hierbij een sleutelbegrip. Om letterlijk te citeren uit de map: ‘Rotary is een internationaal netwerk van geëngageerde mannen en vrouwen die zich inzetten voor sociale acties die de levensomstandigheden van anderen verbeteren’.