Ook deze logo’s kregen in 2013 een update!

Logo’s en huisstijlen van organisaties kunnen bijna onmogelijk onverandert blijven doorheen de tijd. Er zijn tal van redenen die men kan aanhalen om het huidige logo aan te passen of zelf volledig over boord te gooien en met een volledig nieuw logo naar buiten te komen. Telkens komen er steeds nieuwe programma’s en designtechnieken op de markt om logo’s te ontwikkelen. Daarnaast is de kans groot dat de visie van een organisatie kan veranderen wanneer er een vraag vanuit de maatschappij komt of wanneer een nieuw managementteam zich aandient.

Ook in 2013 was voor enkele organisaties hét jaar om logo-gewijs een ommezwaai te maken. Hieronder tonen we enkel voorbeelden, oordeel zelf of de veranderingen geslaagd zijn of niet!

1) Thomas Cook

Thomas Cook werkt al jaren met volgend logo. Na meer dan honderd jaar, vonden ze bij Thomas Cook dat het tijd was voor een nieuw logo. Hun nieuwe dynamiek wilden ze naar buiten laten komen door hun nieuw logo: het Thomas Cook “Sunny heart”. Hiermee wensen ze aan te tonen dat de klant het hart is van hun bedrijf en Thomas Cook als hart van de toeristische sector.

2) Billboard

Billboard, een gekend Amerikaans muziekmagazine, koos een kleine aapassing typografisch. Een aanpassing dat comma van in het begin doorgevoerd had in haar eigen logo nl. niet werken met een hoofdletter, maar met een kleine letter. Dit toont toegankelijkheid naar de klanten toe!

3) Procter & Gamble

Het gekende bedrijf Procter & Gamble bracht dit jaar op een stille manier het nieuwe logo aan de man. De aanpassingen zijn dan ook niet extreem. Het lettertype werd behouden en een zilveren maan werd er aan toegevoegd. Volgende uitleg gaf P&G zelf aan de logoverandering:

With the leadership of P&G Design, we were inspired by P&G’s heritage as a soap and candle company. The company’s original logo was a star that barge workers painted on cases of Star Candles to identify them. The symbol later evolved into a mark with moon and stars.

The moon and stars serve as a reflection of P&G’s unique ability to touch the lives of consumers throughout the phases of their day, their life, and across generations. The system is fluid and flexible, allowing the design to be innovative, beauty-inspired, or heritage-driven, depending on the need.

4) 20th Century Fox

Een heel gekend logo die u zeker en vast wel al eens zag voordat de film begon. Naar aanleiding van een wijziging in de structuur van de organisatie, kwam de aanpassing van het logo. U vindt het jammer dat dit zo herkenbare logo werd aangepast? Wel ja, het was dan ook wel bombastisch en ietwat oubollig. Met dit nieuwe logo kunnen we zeggen dat 20th Century Fox zeker in de 21ste eeuw past!

5) Motorola

Motorla is niet langer meer de op zich staande technologieproducent, maar is vanaf 2013 – zoals heel wat bedrijven: QuickOffice, Sparrow, Boston Dynamics,…  – een onderdeel van Google geworden. Het logo kon dan ook niet blijven zoals het was, maar diende een frivole Google-uitstraling hebben. Hieronder het resultaat.

Geslaagd of niet? De meningen zullen waarschijnlijk wel verdeeld zijn. Al blijft er een risico wanneer met aan de herkenbaarheid komt van een logo, we kunnen besluiten dat stil staan in de tijd ook geen oplossing is. Zolang u geen artisanaal product op de markt brengt, is het ook niet opportuun om een antiek logo te hanteren.

Is 2014 voor u hét jaar om uw nieuwe visie naar voor te brengen? Neem gerust contact op met ons en we bespreken eens wat we kunnen doen.