comma gaat internationaal met Tribe Global en MPI

comma, merkenmarketeers is deze week officieel toegetreden tot Tribe Global, een ambitieus internationaal netwerk van communicatiehuizen. De voorbije week vond in Mexico City de eerste jaarlijkse board meeting van Tribe Global plaats.

Tribe Global zag het levenslicht op 27 januari 2012. Aan de bakermat stonden 13 onafhankelijke agentschappen, actief in 15 landen en in 7 verschillende talen. Nog geen jaar later werd dit aantal tijdens de eerste board meeting in Mexico City uitgebreid tot 20 communicatiehuizen met 9 verschillende landstalen, samen actief in 24 landen. comma, merkenmarketeers uit Zedelgem is voortaan de Belgische schakel in deze ambitieuze internationale keten.

Tijdens de eerste week van oktober verzamelden de 20 partneragentschappen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City. Ze bogen er het hoofd over de opvallendste evoluties en nieuwe trends binnen marketing. De eerste board meeting van Tribe Global kon dan ook op heel wat interesse van internationale marketing- en businessjournalisten rekenen. Ook Greetje Demuelenaere, zaakvoerster van comma, merkenmarketeers schoof mee aan tafel. Verschillende zaken speelden mee in de keuze van comma, merkenmarkteers om zich te engageren in het verhaal van Tribe Global. Greetje Demuelenaere: “In de eerste plaats vormt Tribe Global een platform om kennis en strategieën uit te wisselen en te leren van gelijkgestemde spelers in de communicatiewereld. Ieder partneragentschap heeft zijn eigen specifieke competenties. Zo is één van de Duitse partners in eigen land marktleider op vlak van alles wat Direct Mailing is, terwijl de Canadese partner in het netwerk in 2012 met twee gouden leeuwen terugkwam van International Festival of Creativity in Cannes. Een tweede drijfveer is het feit dat bij grotere aanbestedingen of ‘pitches’ de partners van Tribe Global hun krachten kunnen bundelen in één kandidatuur. Opgeteld telt Tribe Global wereldwijd in totaal 650 personeelsleden en kon het in 2011 een bruto winst van meer dan 50 miljoen dollar voorleggen.”

Lidmaatschap van een netwerk als Tribe Global speelt ook in het voordeel van de klanten van comma, merkenmarketeers. “Via het netwerk beschikken partneragentschappen over een imposant adresboekje om eigen klanten wegwijs te maken op nieuwe, buitenlandse markten. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Zo zal comma, merkenmarketeers in de toekomst klanten van andere leden van Tribe Global bijstaan bij het veroveren van de Belgische en Europese markt.”

Naast het engagement in Tribe Global, is zaakvoerster Greetje Demuelenaere sinds kort ook bestuurslid van het wereldwijde netwerk Meeting Professionals International. Dit netwerk telt 21.000 leden, verspreid over 86 landen, en mikt erop om mensen uit de brede zakwereld in contact met elkaar te brengen om ideeën, contacten en markten te delen.

www.tribeglobal.net
www.mpi-belgium.be