Chatbots: altijd beschikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week

Het zal je niet verrassen dat verschillende studies aantonen dat mensen steeds meer gebruik maken van smartphones. Daar komt bij dat messaging apps het gebracht hebben tot de meest populaire applicaties op onze smartphone. Van merken wordt verwacht dat ze 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar zijn. Kan de chatbot hier een oplossing bieden?

Instant messaging

Er bestaan wel honderdduizenden applicaties, zo veel dat we door de bomen het bos niet meer zien. Toch daalt het aantal apps dat we effectief gebruiken, net als de hoeveelheid tijd die we eraan besteden trouwens. Daartegenover staat dat het chatten blijft groeien.

Met de populariteit van de instant messaging apps zien we een nieuw soort marketingkanaal ontstaan voor bedrijven. Instant messaging wordt steeds meer gebruikt en de populariteit ervan stijgt, het is een vaste waarde geworden op onze telefoon. Daarom moeten bedrijven op zoek naar nieuwe, betere vormen van interactie met gebruikers. Ze moeten zichzelf klaarstomen voor een nieuw tijdperk, dat van de automatisatie. En chatbots zijn hiervoor de ideale toepassing.

Chatbots

De chatbot is de laatste tijd een echt ‘buzzword’ in de marketing- en technologiesector. Kort uitgelegd is een chatbot een geautomatiseerde gesprekspartner. Het is geen nieuwe uitvinding, maar is verbeterd dankzij de technische vorderingen in de digitale wereld. Ze kunnen steeds meer vragen van consumenten beantwoorden tijdens alle fasen van de customer journey. Het wordt dus veel meer dan enkel een CRM-platform.

Mensen zijn eraan gewend geraakt dat ze instant de nodige informatie kunnen vinden via het internet. Door deze gewenning is ook onze mentaliteit tegenover de toegang tot merken en hun producten en diensten veranderd. We houden er niet van als de mogelijkheid tot contact met een merk zich beperkt tot een bepaald aantal uren per dag. Hiervoor biedt zo’n chatbot de perfecte oplossing. Deze zijn 24 uur per dag en 7 dagen op 7 beschikbaar. Enkele studies wezen ook uit dat deze continue beschikbaarheid zorgt voor een vlotte interactie met de gebruikers en een betere ervaring met het merk, product en/of dienst in kwestie.

Om deze interactie optimaal te laten verlopen en een positieve relatie op te bouwen met je gebruikers speelt snelheid natuurlijk een belangrijke rol. Chatbots hebben het vermogen om sneller te zoeken en/of sneller real time informatie aan te leveren zoals bijvoorbeeld de status van een pakket of bestelling. Dat zorgt voor een betere ervaring en creëert een toegevoegde waarde voor het merk.

Zal de chatbot de ‘gewone’ applicaties vervangen?