Breaking down barriers.

Stamhoofden van Tribe Global, samen in Berlijn.

Gedurende drie dagen kwamen de leden van Tribe Global uit alle hoeken van de wereld samen in Berlijn voor de jaarlijkse meeting. Greetje en Wouter vertegenwoordigden comma op het ‘breaking down barriers’ congres.

Het jaarlijkse congres van Tribe Global is een evenement om naar uit te kijken. Fijn om de verre collega’s van nabij te ontmoeten, om gedachten uit te wisselen, om voeling te krijgen met de actuele issues die het mondiale communicatiegebeuren beheersen. Naar goede gewoonte werd er een flink gevuld programma aangeboden, met een aangename portie entertainment en een stevige hap ‘what’s up?’.

Het congres kreeg de titel “Breaking down barriers”. De quote van Aldo Cundari (Canada) omschrijft gevat de essentie van het congres: “We have all the parts. We need to do more and tell our story better”. Samenwerken, elkaar inspireren, inspanningen groeperen, over de grenzen heen. Hierin schuilt de uitdaging en ook de kracht van Tribe Global.
Tribe Global groepeert momenteel 25 onafhankelijke agentschappen, wereldwijd verspreid over 36 steden. Samen goed voor 1.400 communicatie professionals, actief in 26 talen. Tribe Global wil stapsgewijs uitgroeien tot een sterke intercontinentale organisatie met 40 à 45 aangesloten agentschappen.

Het congres had heel wat interessants in petto. De nieuwe leden ‘Renommé’ uit Scandinavië en rijzende ster ‘Zenith’ uit China stelden zich voor. Het huidige krantenmodel in Duitsland werd toegelicht en gerelateerd aan de ontwikkelingen in de online media. Heel interessant waren de items rond city marketing en country branding. Het ingenieuze city model van Berlijn werd uit de doeken gedaan (Be Berlin… I Amsterdam… Be.Brussels… wie haalde bij wie de mosterd?). Tribe-leden uit Canada, Duitsland en de V.S. brachten hun relaas over de manier waarop ze samenwerkten om van Armenië een sterk merk te maken. Er werd een werkgroep opgericht om gezamenlijk sterke tools aan te kopen (mediaopvolging, e-tools, enz.). We bezochten Microsoft Berlijn en maakten er kennis met hun Accelator-programma om starters te ondersteunen… Vol, veel en bijzonder boeiend allemaal!

Meer over Tribe Global vind je op www.tribeglobal.net.
Impressies kan je bekijken op onze Facebook-pagina.