Bilobay online tool

De stap naar CO2-neutrale communicatie.

Bereken, verminder en compenseer de ecologische voetafdruk van je communicatie-acties met behulp van de calculator op bilobay.com.

Affichage, TV-spots, radio, print, internet… iedere boodschap die wordt gecommuniceerd gaat automatisch gepaard met een bepaalde CO2-uitstoot. Met Bilobay kan je deze gemakkelijk én precies berekenen. Afhankelijk van de goodwill of ambities van eenieder, stelt Bilobay compenserende acties voor. Op die manier krijgen campagnes een CO2-neutraal karakter. Meer over wat en hoe lees je op www.bilobay.com.