Belangrijke wijzigingen in kmo-portefeuille

De start van een nieuw kalenderjaar gaat traditioneel samen met enkele wetswijzigingen. Als erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille wil comma, merkenmarketeers zijn klanten graag op enkele nieuwigheden wijzen.

Vanaf 1 januari 2013 wordt het maximaal subsidiabel bedrag van de pijler opleiding beperkt tot 90 euro per opleidingsuur. Bij een subsidieaanvraag voor opleiding zal opgegeven moeten worden hoeveel uren opleiding zullen gevolgd worden. De subsidie wordt dan automatisch beperkt tot maximaal 45 euro per opleidingsuur.

Hier vindt u de vernieuwde schermen van een subsidieaanvraag terug en hier vindt u het Ministerieel Besluit.

De beperking van de subsidie tot 45 euro per uur gevolgde opleiding betekent ook dat eventuele kosten voor catering, cursusmateriaal of E-learning vanaf 1 januari 2013 niet langer gesubsidieerd kunnen worden. Deze kosten kunnen net zoals de btw rechtstreeks en zonder subsidie aan het opleidingsinstituut betaald worden.

In de pijlers advies, advies voor internationaal ondernemen en technologieverkenning wordt de subsidie eveneens beperkt tot 45 euro per uur. Bij het afsluiten van een contract met een dienstverlener moet een inschatting gemaakt worden van het aantal uren dat aan de opdracht besteed zal worden. Dit aantal voorziene en overeengekomen uren dienen ingegeven te worden in de digitale de subsidieaanvraag.

In de pijler technologieverkenning is enkel een project met een minimaal bedrag van 1.000 euro (excl. btw) subsidiabel.

Meer info over welke diensten van comma, merkenmarketeers onder de kmo-portefeuille vallen vind je hier.