AZO ?

Jawel, zo zit dat!

AZO. Een sprekender naam voor een dienstverlener die de kleinere zelfstandigen op een
to-the-point manier ondersteunt
, kan je nauwelijks bedenken. comma creëerde een passend logo met bijhorende huisstijl.

AZO (Advies voor de Zelfstandige Ondernemer) is een vzw die deel uitmaakt van de UNIZO-groep. AZO concentreert zich op het verlenen van ‘concreet’ advies aan klanten-ondernemers. Grosso modo kunnen we hun activiteiten in drie blokken opsplitsen:

• 1ste lijnsdienstverlening: een betrouwbaar beeld schetsen van de onderneming via een scan-vragenlijst, gekoppeld aan praktische, direct toepasbare tips

• doorlichting / oriëntatie: opsporen van knelpunten, opties formuleren voor de toekomst, vastleggen van prioriteiten

• 2de lijnsdienstverlening: financieel-administratieve support, begeleiding naar derden (leveranciers, banken, klanten,…),  procesbeheersing, contacten leggen met externe experten (personeelsmateries, juridische -, boekhoudkundige -,…), interim management etc.

We kozen voor een klare, actuele stijl, zonder overtollige franje. Ter zake, net zoals de service waar AZO naar streeft. De golfjes in het logo verwijzen naar de klantgerichtheid: dichtbij, luisterbereid, communicatief. AZO luistert naar de noden van zijn klanten en formuleert adequate, praktische adviezen.